Pripojenie do siete internet:
Pripojenie 15 Mbit/s 10 € / mesačne
Pripojenie 25 Mbit/s 15 € / mesačne
Pripojenie 35 Mbit/s     20 € / mesačne
Pripojenie s vyššou požiadavkou rýchlosti dohodou
Ostatné služby, poplatky:
Aktivačný poplatok pri viazanosti na 24 mesiacov 1,00 €
Aktivačný poplatok bez viazanosti 150,00 €
Zriadenie služby 20,00 €
e-mailová schránka na @4way.sk zdarma
Poplatok za zmenu služby zdarma
Poplatok za opätovné pripojenie do siete 4 WAY 25,00 €
Administratívne zmeny v evidencii na požiadanie klienta 20,00 €
Servis:
Servis pri poruche zariadenia, ktoré je majetkom 4WAY, s.r.o. zdarma
Vyžiadaný servis, kde pri zistení závady nebola na strane poskytovateľa 30,00 € /hod. plus za každú ďalšiu začatú hodinu servisu u klienta 20,00 €
Prekládka jestvujúceho pripojenia do 5 km 30,00 €
Prekládka jestvujúceho pripojenia nad 5 km dohodou, min. 30,00 €

 

Zaujala vás ponuka?

Zavolajte nám:

0905 466 931


Alebo vyplňte nasledujúci dotazník
verify

Po odoslaní Vás budeme kontaktovať do 24 hodín

* Tento údaj je povinný

Facebook