Inštalácia

Inštalácia pripojenia do siete internet prebieha v troch jednoduchých krokoch:
  • 1. Montovanie vonkajšej jednotky

    Táto jednotka slúži na prijatie signálu z vysielača. Jednotky montujeme na miesto, z ktorého je vidno na najbližší vysielač. Zabezpečujeme odbornú montáž.
  • 2. Inštalácia wifi routeru

    Aby ste si mohli pohodlne užívať internet aj na mobilných zariadeniach, zapojíme vám výkonný wifi router, žiadne káble vás nebudú obmedzovať. Wifi router dosiahne do každého kúta vášho domu, preto nebudete mať problém so slabým signálom.
  • 3. Spojazdnenie a pripojenie zariadení na internet

    Ak neviete pripojiť váš mobil, tablet, počítač alebo sieťovú tlačiareň do wifi siete, radi vám pomôžeme. Všetky zariadenia, ktoré podporujú pripojenie cez wifi vieme zapojiť do siete.

Hotovo :) Od tejto chvíle si budete môcť užívať rýchly internet

Televízia cez internet

Facebook