A čo teraz?

Po objednaní služby (prostredníctvom mailu, vyplnením dotazníka cez webovú stránku, alebo cez zákaznícku linku) Vás bude bezprostredne kontaktovať náš oblastný pracovník, ktorý si s Vami dohodne presný termín, čas a adresu miesta montáže.

Ako to teda bude celé prebiehať?

  1. Pracovník najskôr obhliadne priestor a zvolí najvhodnejšie miesto pre umiestnenie vonkajšej jednotky, ktorú následne primontuje. Čo to vonkajšia jednotka vlastne je? Jednoducho parabola s priemerom 30 cm, prípadne 40 cm - vhodná pre miesta, ktoré sa od vysielača nachádzajú ďaleko. Parabola musí byť umiestnená na najvyššie položenom mieste – najideálnejšie sú komín, štít strechy, prípadne jestvujúci anténny stožiar.
  2. Nasleduje montáž konzoly na teleso komína alebo štítu strechy, na ktorú sa namontuje parabola. Pri jestvujúcom stožiari montáž konzoly odpadá a parabola sa namontuje priamo na stožiar.
  3. Parabolu pracovník nasmeruje na najbližší vysielač a kábel vedúci z paraboly zvedie do vnútorného WiFi routera. Vedenie kábla od paraboly po WiFi router pracovník prevedie podľa vašich požiadaviek, ale súčasne tak, aby WiFi router maximálne pokryl WiFi signálom všetky vaše zariadenia. Samozrejmou podmienkou je umiestnenie WiFi routera blízko zdroja elektrického prúdu tj. elektrickej zásuvky.

 

DÔLEŽITÉ

Najväčší dôraz kladieme na to, aby samotný proces montáže, pripojenia a uvedenia zariadenia do chodu, bol vykonaný čo najvhodnejšie a najlepšie, s minimálnym poškodením majetku a obmedzenia prijímateľa.

Pri potrebe prevŕtania steny sa bude pracovník snažiť vŕtať v miestach menej viditeľných, ako sú oblasti podlahových líšt, kútov stien či  kraje parapiet na oknách. Najlepšie riešenie sú už zamurované elektrikárske trubky.

Po úspešnom sprevádzkovaní a vašom preverení funkčnosti pripojenia na internet s vami pracovník podpíše "Zmluvu o pripojení". Pri tomto úkone nepotrebujete mať žiadnu hotovosť, pretože montáž spoplatnená sumou 1,- € vám bude zaúčtovaná v prvej faktúre, ktorú Vám zašleme elektronicky.

V prípade otázok Vám pracovník rád poskytne potrebné vysvetlenia či informácie. Na záver je  to už len na vás - užívať si svet cez internet.

Spoľahlivý internet so zaručenou rýchlosťou a to všetko bez káblov k vám domov – Preseľany a okolie. Servis do 24 hodín aj počas víkendov a štátnych sviatkov.

 

 

 

Facebook